banner图
茶叶评鉴

茶叶评鉴

肉桂(2016)

肉桂(2016)[北岩]

茶类:乌龙茶

产地:浙江

评分:8.3

推荐指数: xing xing xing
安溪铁观音

安溪铁观音 [茗山生态茶]

茶类:乌龙茶

产地:浙江

评分:8

推荐指数: xing xing xing
润当佳养生枇杷花红茶

润当佳养生枇杷花红茶[岩园名茶]

茶类:花茶

产地:浙江

评分:8

推荐指数: xing xing xing
昔归(2016)

昔归(2016)[临茶印象]

茶类:黑茶

产地:浙江

评分:9

推荐指数: xing xing xing xing
极品白牡丹(2016)

极品白牡丹(2016)[顺茗道]

茶类:白茶

产地:浙江

评分:8.5

推荐指数: xing xing xing
金红(2017)

金红(2017)[七彩云南]

茶类:红茶

产地:浙江

评分:8.5

推荐指数: xing xing xing
友情链接

友情链接

Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有 茶香茶语